blickar som skär igenom glas

Thomas Stenström – Elvis, Einstein och jag
tack vare det ni är
tack vare allt ni gör
är jag den starkaste i stan
 
anna